نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-126]
 • آریان، حسین بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]
 • آرتا، سید محمد مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]

ا

 • احمدی، میثم قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]
 • اشرف سمنانی، بهمن طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]
 • اصغری، بهنوش حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]
 • اطهری نیا، مریم تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]
 • افجه ای، علی اکبر الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]

ب

 • بهادری، آتنا تحلیل مضمون عهدنامۀ امیرالمؤمنین‌علی(ع) با مالک‌اشتر [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 57-77]

ت

 • ترکاشوند، سینا تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]

ج

 • جمشیدی، زهرا مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]

ح

 • حاج حسینی، رقیه سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]
 • حافظی، معصومه اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 23-39]
 • حسینی، میرزا حسن طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]
 • حکاک، محمد طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 65-75]

خ

 • خادم جهرمی، حامده آثار فردی و اجتماعی مرگ‌اندیشی از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 1-21]
 • خاشعی، وحید الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • خزائی، داود الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • خورسندی، محمود حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]

د

 • دکامی، محمدجواد نقد و بررسی دیدگاه سقراط درباره شناخت و نقش آن در انگیزش اخلاقی انسان با استفاده از کلام امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 117-133]
 • دلفان بیرانوند، ارزو مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]

ر

 • راه چمنی، زهرا همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-126]
 • رضائی، رمضان سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 35-50]

ز

 • زارع، آفرین شرح و تفسیر نامه 53 امام علی علیه‌السلام باتاکید بر دیدگاه هرمنوتیکی امیلیو بتی (بررسی موردی شرح و تفسیر قزوینی، فیض‌الاسلام و مکارم شیرازی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 51-67]
 • زارعی، افسانه نگرشی به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 119-136]

س

 • سبحانی یامچی، محمد شاخص‌های نیرویِ انسانیِ کارآمدِ نظام از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 81-100]
 • سلیمانی، صدیقه بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]

ش

 • شجاعی، احمد سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]

ص

 • صالحی، اکبر تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]
 • صیدزاده، حیدر طراحی الگوی عوامل مؤثر بر تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 65-75]

ض

 • ضیغمی، علی حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]

ط

 • طالبیان، منصوره بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 41-60]
 • طاهری نیا، علی باقر واکاوی مقولۀ آگاهی‌بخشی در نامه‌های امام‌ علی(ع) به مردم براساس روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 89-107]

ع

 • عالی عباس آباد، یوسف بازخورد حضرت علی(ع) با دو مفهوم «ستم» و «عدالت» در ساختار جامعه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 25-43]
 • عباسی، نوذر حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روش‌های نیومارک در استعاره‌های خطبة شقشقیه) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 61-80]
 • عبدالرحیمی، علیرضا سنتزپژوهی تبیین مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج‌البلاغه با تأکید بر مدیریت شایسته‌سالار [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 79-97]
 • عروتی موفق، اکبر مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]
 • عشریه، رحمان ارزیابی آموزه «نفی صفات» در نهج‌البلاغه در اندیشه ابن‌میثم بحرانی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 1-16]
 • عطاشنه، منصور عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]

ف

 • فربهی، احمد الگوی نظری مدیریت جهادی با استفاده از سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 1-24]
 • فریدونی، محمدرضا نگرشی به زمان و نقش آن در سیر و سلوک با محوریت آموزه‌های نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 119-136]
 • فیضی سخا، مهدی محقق سبزواری و تأثیر‌پذیری وی از اندیشه‌های امام‌علی(ع) در امر حکومت و مؤلفه‌های آن در روضه‌الانوار عباسی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 101-116]

ق

 • قربانی، علی طراحی مدل غلبه بر حصار شیشه‌ای مدیریت از دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از تحلیل مضمون نهج‌البلاغه و کتاب غررالحکم و دررالکلم [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 77-97]

ک

 • کیانی، امین عدالت ترمیمی در اندیشه امام علی(ع) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 99-116]
 • کرمی چمه، یوسف قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]
 • کشاورز، سوسن تبیین سیره تربیتی امام علی(ع) جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی-ایرانی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 39-56]
 • کمالجو، مصطفی تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]

م

 • محمدی، رویا شرح و تفسیر نامه 53 امام علی علیه‌السلام باتاکید بر دیدگاه هرمنوتیکی امیلیو بتی (بررسی موردی شرح و تفسیر قزوینی، فیض‌الاسلام و مکارم شیرازی) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 51-67]
 • محمدی پویا، فرامرز تبیین وظیفه‌گراییِ معرفتی در نهج‌البلاغه و آثار آن در نظام تعلیم‌وتربیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 45-63]
 • مردانی(گلستانی)، مهدی تأثیرپذیری شرح نهج ‏البلاغه ابن ابی‏الحدید از قطب‏الدین راوندی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 23-38]
 • میرزائی، محمد رضا اسلوب و فلسفۀ دعا از منظر نهج‌البلاغه [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 23-39]
 • موسوی، سیدحمید تأثیرپذیری شرح نهج ‏البلاغه ابن ابی‏الحدید از قطب‏الدین راوندی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 23-38]
 • مولایی، آیت نگرشی به شکل‌گیری حکومت حضرت علی(ع) از منظر حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 69-88]

ن

 • نادریفر، عبدالرضا مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 99-118]
 • نجفی ایوکی، علی بررسی و تحلیل شگرد احتجاج در کلمات قصار امام علی(ع) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 41-60]
 • نریمانی، زینب واکاوی مقولۀ آگاهی‌بخشی در نامه‌های امام‌ علی(ع) به مردم براساس روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 89-107]
 • نقشبندی، عبدالستار قِسْم چشم و صورتِ ایمان (تحلیل تطبیقی روایتِ خطبة همّام با نظر به متون کهن عرفانی) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 117-131]

ی

 • یعقوبی، ابوالقاسم مبنا و ابعاد هوش اخلاقی براساس فرهنگ نهج‌البلاغه: یک بررسی تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1398، صفحه 1-21]
 • یوسفی آملی، حسین تحلیل خطبۀ 221 نهج‌البلاغه بر مبنای مؤلفه‌های آشنایی‌زدایی معنایی و ساختاری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 17-33]