نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، مرضیه نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • آرام، محمدرضا تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • آریان، حسین تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • آقائی، مهرداد تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]

ا

 • احمدیان، حمید تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]
 • اسماعیل زاده، حسن نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]
 • افسردیر، حسین کارکرد تفسیری بینامتنیت نهج‌البلاغه با قرآن بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 93-111]
 • اکرمی، سید کاظم فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]

ب

 • بابایی، فهیمه استخراج مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامۀ مالک‌اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-135]
 • بهشتی، سعید فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]

ت

 • ترکاشوند، مجتبی تحلیل عاطفۀ‌ غضب در خطبه‌های نهج‌البلاغه (بررسی موردی خطبه‌های سرزنش کوفیان) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-17]

ج

 • جبله، مرتضی شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • جلیلیان، سعید روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 39-58]

چ

 • چراغی وش، حسین نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]

ح

 • حاجی خانی، علی روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 39-58]
 • حاجیلوئی محب، محمد مهدی تحلیل تطبیقی اهداف اخلاقی حکومت در نهج البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 57-79]
 • حسن پور، حسینعلی شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • حسین زاده، علی شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]

خ

 • خانی، فاطمه مطالعۀ مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 51-70]
 • خضری، علی نگرشی بر فخریات امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (اسباب و انگیزه‌ها) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 89-104]

د

 • دکامی، محمدجواد نقد و بررسی نظریه استقلال اخلاق کانت با تکیه بر مبانی اخلاق اسلامی در کلام امام علی(ع) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 77-93]

ر

 • ریاحی مهر، باقر بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • رحیم پورازغدی، طاهره نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأکید بر نهج‌البلاغه) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]
 • رستمی، اکرم روش‌شناسی ترجمة کنایات در خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس دیدگاه نیومارک (مطالعة‌ تطبیقی ترجمه‌های: آیتی، دشتی، شهیدی و مکارم) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 19-37]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • روستایی، علیرضا تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]

ز

 • زارع، ساجد تحلیل خطبه «فتنه» نهج‌البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-56]
 • زارعی شهامت، لیلا شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]

س

 • سیفی، محمد اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]

ش

 • شادمنامن، محمدرضا تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]

ص

 • صادقی ده چشمه، ستار شناسایی و سنخ‌بندی زمینه فرهنگی-اجتماعی توسعه ملت‌ها با تأکید بر دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 59-76]
 • صفوی، سید علیرضا فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]
 • صمدی، معصومه فلسفة اخلاق مبتنی بر میانه‌روی در سخنان امیر‌مؤمنان(ع) [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 101-118]

ط

 • طاهری نیا، علی باقر تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه‌های امام علی(ع) با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 39-56]

ع

 • عاشوری، رضا نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]
 • عبدالهی، حسن نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • عروتی موفق، اکبر سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]

غ

 • غیاثی، نقی بازجست ساحت‌های وجودی انسان از منظر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 1-18]
 • غیبی، عبدالاحد نقد و بررسی ترجمۀ بخشی از خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس انواع سه‌گانۀ هم‌نشینی واژگان (مطالعۀ موردی ترجمۀ موسوی گرمارودی) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-126]

ف

 • فتحی، فتانه سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]
 • فرهادی نژاد، محسن مطالعۀ مؤلفه‌های هوش اخلاقی در پرتو اندیشه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 51-70]
 • فقیهی، علیرضا اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]

ق

 • قائمی، مرتضی روش‌شناسی ترجمة کنایات در خطبه‌های نهج‌البلاغه براساس دیدگاه نیومارک (مطالعة‌ تطبیقی ترجمه‌های: آیتی، دشتی، شهیدی و مکارم) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 19-37]
 • قرایی سلطان آبادی، احمد بازشناسی سطوح گفتمانی در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 1-19]
 • قرداشی، معصومه نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]
 • قره خانی، ناصر بررسی معنی‌شناسی واژه ذلّت در نهج‌البلاغه با رویکرد با هم‌آیی هم‌نشینی و جانشینی [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 1-19]
 • قنبری پریخانی، نازی تحلیل انسجام و پیوستگی خطبه‌های امام علی(ع) با موضوع حکمیت بر اساس تحلیل محتوای کیفی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 39-56]

ک

 • کاظمی نجف آبادی، سمیه عدول از تعادل زیبا‌شناختی در ترجمۀ‌ شهیدی از نهج‌البلاغه (بررسی موردی تشبیه و استعاره) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 77-92]

م

 • مرادی کهنکی، فاطمه نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]
 • مرتضوی، سید محمد نقد تاریخی اختلاس عبدالله‌بن‌عباس (با تأکید بر نهج‌البلاغه) [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 71-88]
 • مردانی(گلستانی)، مهدی روش‏شناسی نقدهای علامه شوشتری بر شرح ابن‌ابی‌الحدید [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 35-49]
 • میرزایی نیا، حسین تحلیل هرمنوتیکی نهج‌البلاغه، دریچه‌ای به روی انسان معاصر [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 21-37]
 • مصدق خواه، مسعود شناسایی و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان اقلام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 81-99]
 • معروف، یحیی تحلیل عاطفۀ‌ غضب در خطبه‌های نهج‌البلاغه (بررسی موردی خطبه‌های سرزنش کوفیان) [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 1-17]

ن

 • ناطقی، فائزه اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • نصیریان، صفر بررسی تحول روانی انسان از منظر معارف اسلامی با تأکید بر نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-37]
 • نظری، علی نقش آخرت‌گرایی در رابطة انسان و محیط‌زیست از دیدگاه نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 119-138]
 • نفیسی، شادی کارکرد تفسیری بینامتنیت نهج‌البلاغه با قرآن بر اساس نظریۀ ژرار ژنت [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 93-111]
 • نورانی، ظریفه تبیان بیان در کلامِ امام همام از نگاه شارحِ تامّ [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 21-34]
 • نوروزی، علی نعت مفرد و دلالتهای آن در نامههای نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 95-113]

ی

 • یدالهی فر، محمد جواد اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • یعقوبی، ابوالقاسم سبک‌های مدیریت در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 57-76]
 • یوسف زاده، محمدرضا اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 6، شماره 24، 1397، صفحه 105-120]
 • یوسفی شیخ رباط، محمدرضا استخراج مؤلفه‌های حکمرانی خوب بر اساس نامۀ مالک‌اشتر و بررسی تطبیقی با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-135]