دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه مجاهدین‌خلق با تأکید بر خطبه‌های 17 و 207 نهج‌البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22084/nahj.2021.23313.2600

یحیی میرحسینی؛ رضا کریمی