کلیدواژه‌ها = حدیقه‌الحقیقه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت

دوره 8، شماره 29، بهار 1399، صفحه 1-21

10.22084/nahj.2019.19051.2273

خدابخش اسداللهی؛ بهنام فتحی؛ رامین محرمی؛ مهرداد آقائی


2. مطالعۀ تطبیقی برخی از مباحث خداشناسی در نهج البلاغه و حدیقة‌الحقیقۀ سنایی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 99-118

10.22084/nahj.2019.17751.2166

زهرا جمشیدی؛ عبدالرضا نادریفر؛ سید محمد آرتا