نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مؤلفه‌های بلاغی در «منهاج‌البراعة»

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 63-83

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص


2. تأملی در روایات نهج‌البلاغه در نکوهش زن

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 39-56

فتحیه فتاحی زاده؛ محمدرضا رسولی؛ الهه حاتمی راد