نویسنده = منصوره زرکوب
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

مریم جلیلیان؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ منصوره زرکوب